Een revolutie in de gezondheidszorg: De Laatste doorbraken in medisch onderzoek

Medisch onderzoek ontwikkelt zich in een ongekend tempo, met doorbraken op gebieden als kwantumcomputers, kunstmatige intelligentie (AI) en geneesmiddelenontwikkeling die een revolutie in de gezondheidszorg beloven. Dit artikel verkent enkele van de meest recente en baanbrekende ontwikkelingen in het medisch onderzoek en benadrukt hun potentieel om het leven van miljoenen patiënten wereldwijd te veranderen.

Quantum Computing: Versnelling van biomedische ontdekkingen

De Cleveland Clinic en IBM hebben onlangs de eerste installatie van een door IBM beheerde kwantumcomputer in de Verenigde Staten bekendgemaakt. Het IBM Quantum System One, dat in het Cleveland Clinic is geïnstalleerd, zal de eerste quantumcomputer ter wereld zijn die speciaal voor onderzoek in de gezondheidszorg wordt gebruikt. Deze baanbrekende technologie beoogt Cleveland Clinic te helpen biomedische ontdekkingen te versnellen door gebruik te maken van de wetten van de kwantummechanica om problemen op te lossen die de krachtigste supercomputers van vandaag niet praktisch kunnen oplossen. Quantum computing houdt een enorme belofte in voor het revolutioneren van de gezondheidszorg, het versnellen van de vooruitgang naar nieuwe behandelingen, genezingen en oplossingen voor patiënten met ziekten zoals kanker, Alzheimer en diabetes.

AI in de gezondheidszorg: Vermindering van administratieve lasten en empowerment van clinici

Microsoft en Nuance hebben Dragon Ambient eXperience (DAX) Express geïntroduceerd, een geautomatiseerde klinische documentatietoepassing voor de gezondheidszorg. DAX Express combineert conversationele en omgevings-AI met OpenAI’s GPT-4- mogelijkheden voor natuurlijke taal om de administratieve last te verminderen en artsen in staat te stellen meer tijd te besteden aan patiëntenzorg. Zorgverleners worden overweldigd door administratieve eisen, wat leidt tot een burn-out bij artsen. De oplossingen van Microsoft en Nuance zijn toonaangevend in de aanpak van burn-out bij artsen, waarbij artsen tot 70% minder gevoelens van burn-out en vermoeidheid rapporteren.

De ziekte van Alzheimer en Parkinson: Doorbraken in behandeling en onderzoek

De 2023 International Conference on Alzheimer’s and Parkinson’s Diseases richtte zich op het delen van doorbraken in behandeling, onderzoek, vroege diagnose, ontwikkeling van geneesmiddelen en klinische proeven met betrekking tot deze neurologische aandoeningen. De ziekte van Alzheimer was een belangrijk aandachtspunt, aangezien meer dan 6 miljoen mensen in de VS en 55 miljoen wereldwijd met deze ziekte leven. De Alzheimer’s Drug Discovery Foundation (ADDF) presenteerde verschillende nieuwe benaderingen en innovaties in het Alzheimer-onderzoek, waaronder anti-amyloïde monoklonale antilichamen die veelbelovend zijn bij de behandeling van de ziekte van Alzheimer door amyloïde plaques uit de hersenen te verwijderen, wat de snelheid van de achteruitgang van klinische ziektesymptomen vertraagt. Lecanemab, een monoklonaal antilichaam, werd door de FDA versneld goedgekeurd voor mensen met lichte cognitieve stoornissen of lichte dementie. Donanemab, een andere anti-amyloïdtherapie in klinische proeven, heeft plaquevermindering aangetoond, maar kreeg geen snelle goedkeuring van de FDA wegens het geringe aantal deelnemers aan de proeven. Lilly is van plan traditionele goedkeuring voor donanemab aan te vragen.

Lab van de toekomst: Versnelde ontdekking van geneesmiddelen met AI en automatisering

Gouverneur Kathy Hochul heeft de oprichting aangekondigd van een proeflab van 50 miljoen dollar in Midtown Manhattan. Het lab zal gebruik maken van automatisering, kunstmatige intelligentie en machinaal leren om het preklinische ontdekkingsproces van geneesmiddelen sneller, meer datagestuurd en kosteneffectiever te maken. Het laboratorium wordt ontwikkeld door Deerfield Discovery and Development, een dochteronderneming van Deerfield Management Company, en ondersteund door een subsidie van 25 miljoen dollar van de Empire State Development. Het nieuwe laboratorium zal de staat New York in staat stellen het commerciële potentieel van deze geavanceerde technologieën te benutten en het biowetenschappelijke ecosysteem van de staat verder uit te bouwen. Het proeflaboratorium beslaat ongeveer 6.000 vierkante meter van Deerfield’s Cure® innovatiecampus in New York City en zal naar verwachting uiteindelijk dienen als een hulpmiddel voor geneesmiddelenonderzoek voor grote en kleine biofarmaceutische bedrijven. De subsidie van 25 miljoen dollar van ESD zal de kosten ondersteunen voor de ontwikkeling van laboratoriumautomatisering, voorspellende algoritmen voor geneesmiddelenontwerp, het aantrekken van talent, wetenschappelijke benodigdheden, software en initiële exploitatiekosten. Na de succesvolle voltooiing van het laboratorium en de vijfjarige subsidie heeft Deerfield zich ertoe verbonden de synthese-, screening- en softwarediensten te repliceren via een volwaardig bedrijf in de Verenigde Staten. New York State.

[quads id=3]